Mój autorytet – konkurs

with Brak komentarzy
KONKURS PLASTYCZNO – LITERACKI „MÓJ AUTORYTET”

Zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno- literackim „Mój autorytet” organizowanym przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia.

W konkursie udział mogą wziąć udział osoby we wszystkich grupacj wiekowych: dzieci, młodzież oraz dorośli mieszkańcy Lublina. Tematyka tegorocznej edycji konkursu to „mój autorytet” – chcemy, aby uczestnicy konkursy przedstawili osobę, którą warto naśladować, która wpływa na ich postawy i myślenie, ktoś kogo darzyć można szacunkiem i zaufaniem. Każdy człowiek potrzebuje autorytetów. Szczególnie mocno ta potrzeba uwidacznia się we współczesnym świecie. Celem konkursu jest propagowanie i promocja twórczości plastycznej i literackiej mieszkańców Lublina.

Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice: malarstwo, rysunek, grafika, witraż; natomiast prace literackie w kategorii proza, poezja. Autorzy prac nagrodzonych otrzymają nagrody rzeczowe. Zachęcamy do udziału. Projekt realizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin – Dzielnice Kultury 2023.

Poniżej regulamin konkursu. Przypominamy, że prace powinny mieć załączona kartę zgłoszeniową oraz metryczkę naklejoną na odwrocie pracy.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO – LITERACKIEGO „MÓJ AUTORYTET

Organizator: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”

Cele konkursu:

 1. Propagowanie i promocja twórczości plastycznej i literackiej mieszkańców Lublina.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. W konkursie udział mogą wziąć osoby w następujących kategoriach wiekowych:

 • I grupa – dzieci

 • II grupa- młodzież

 • III grupa – dorośli.

 1. Do Konkursu można zgłaszać prace związane z tematyką konkursu.

 2. Do Konkursu zgłoszone mogą być wyłącznie prace indywidualnych autorów.

 3. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.

 4. Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice: malarstwo, rysunek, grafika, witraż.

 5. Minimalny format prac A4, maksymalna B1 (70×100 cm).

 6. Prace literackie: proza, poezja.

 7. Prace powinny mieć dołączoną kartę zgłoszeniową oraz przyklejoną metryczkę.

   

Termin i miejsce składania prac:

 1. Prace można składać osobiście lub przesyłać za pośrednictwem poczty w terminie do 6 kwietnia 2023 r (końcowa data wpłynięcia pracy przesłanej pocztą lub złożonej osobiście).

  na adres: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”

  ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, z dopiskiem „Konkurs”.

 2. Uczestnik przesyła prace na własny koszt.

Ocena prac:

Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac i wyboru nagrodzonych. O ekspozycji prac nienagrodzonych decyduje Komisja Konkursowa.

Autorzy prac nagrodzonych otrzymają nagrody rzeczowe.

Rozstrzygnięcie Konkursu:

Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach telefonicznie lub mailowo.

Postanowienia końcowe:

 1. Prace należy odebrać do końca maja 2023 roku.

 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość eksponowania prac nagrodzonych w ramach wystaw pokonkursowych i innych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym i artystycznym.

 3. Organizator Konkursu decyduje w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem.

zał. nr 1 metryczki do oznaczenia prac

konkurs 2023 Mój autorytet- karta zgłoszenia

Zostaw swój komentarz