Warsztat Terapii Zajęciowej "Misericordia" działa od 2007 roku. Prowadzimy terapię zajęciową dla 35 osób z niepełnosprawnościami.

Osoby niepełnosprawne, biorące udział w terapii w Warsztacie, określane są uczestnikami.

Zajęcia w Warsztacie prowadzone są od 8.00-15.00

Zajęcia rehabilitacyjne w warsztacie obejmują profilaktykę zdrowotną, rehabilitację zawodową, rehabilitację społeczną oraz rehabilitację ruchową.

Podstawową formą terapii, jaka stosowana jest w naszym Warsztacie, jest terapia zajęciowa. Oznacza to, że uczestnicy pracują w 7 pracowniach (omówione są one w oddzielnej zakładce „Pracownie”), w których poznają techniki wykonywania różnych przedmiotów oraz możliwości świadczenia usług w zakresie tematyki konkretnej pracowni.

Oprócz zajęć w pracowniach, Warsztat oferuje różnorodne zajęcia edukacyjne, psychoedukacyjne i ruchowe prowadzone przez psychologa, specjalistę ds. rehabilitacji społecznej, pielęgniarkę oraz fizjoterapeutę.

Ponadto, organizowane są również wyjścia do różnych instytucji rynku pracy lub wyjścia w celach kulturalno-relaksacyjnych. Organizujemy również co roku wycieczki w atrakcyjne miejsca turystyczne w Polsce lub zagranicą.

Ważnym elementem rehabilitacji w Warsztacie jest tzw. trening ekonomiczny, w ramach którego uczestnicy mogą otrzymać pieniądze, które wydatkują w ustalony sposób.

W skrócie:

Warsztat oferuje osobom niepełnosprawnym (niezdolnym do podjęcia pracy w momencie przyjęcia do Warsztatu) takie formy rehabilitacji społecznej i zawodowej, które umożliwiają tym osobom nabycie lub przywracanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, w tym do podjęcia zatrudnienia.

Oznacza to, że codziennie ćwiczymy takie umiejętności, które pomogą osobom niepełnosprawnym dobrze radzić sobie w życiu, tzn. dobrze funkcjonować w społeczeństwie oraz w miarę możliwości podjąć satysfakcjonującą pracę.

 

ZAPRASZAMY na zajęcia do naszego Warsztatu.

Jak się do nas zapisać przeczytaj TUTAJ

lub zadzwoń pod nr tel. 81 75 99 299, w godz. 8.00-15.00