Konkurs plastyczno-literacki „Witaj maj piękny maj”

with Brak komentarzy
Zapraszamy do udziału w konkursie plastyczno- literackim organizowanym przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia.

W konkursie udział mogą wziąć udział przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych oraz osoby indywidualne. Celem konkursu jest propagowanie i promocja twórczości plastycznej i literackiej mieszkańców Lublina. Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice: malarstwo, rysunek, grafika, witraż; natomiast prace literackie w kategorii proza, poezja. Autorzy prac nagrodzonych otrzymają nagrody rzeczowe. Zachęcamy do udziału. Projekt realizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin – Dzielnice Kultury 2021.

Poniżej szczegółowy regulamin konkursu.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO – LITERACKIEGO „WITAJ MAJ PIĘKNY MAJ”

Organizator: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”

Cele konkursu:

 1. Propagowanie i promocja twórczości plastycznej i literackiej mieszkańców Lublina.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. W konkursie udział mogą wziąć udział przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych oraz osoby indywidualne.

 2. Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:

 • I grupa – dzieci przedszkolne oraz nauczania wczesnoszkolnego

 • II grupa- uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej

 • III grupa – dorosłe osoby niepełnosprawne, amatorsko zajmujące się twórczością plastyczną i literacką

Prace konkursowe:

 1. Do Konkursu można zgłaszać prace związane z tematyką konkursu.

 2. Do Konkursu zgłoszone mogą być wyłącznie prace indywidualnych autorów.

 3. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.

 4. Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice: malarstwo, rysunek, grafika, witraż.

 5. Minimalny format prac A4, maksymalna B1 (70×100 cm).

 6. Prace literackie: proza, poezja.

   

Termin i miejsce składania prac:

 1. Prace można składać osobiście lub przesyłać za pośrednictwem poczty w terminie do 4 maja 2021r (końcowa data wpłynięcia pracy).

  na adres: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, z dopiskiem „Konkurs”

 2. Uczestnik przesyła prace na własny koszt.

Ocena prac:

Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac i wyboru nagrodzonych oraz puli prac wyróżnionych. O ekspozycji prac nienagrodzonych i niewyróżnionych decyduje Komisja Konkursowa.

Autorzy prac nagrodzonych otrzymają nagrody rzeczowe.

Rozstrzygnięcie Konkursu:

Laureaci oraz wyróżnieni uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach telefonicznie oraz mailowo.

Postanowienia końcowe:

 1. Prace należy odebrać do końca czerwca 2021 roku.

 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość eksponowania prac nagrodzonych i wyróżnionych w ramach wystaw pokonkursowych i innych przedsięwzięć o charakterze promocyjnym i artystycznym.

 3. Organizator Konkursu decyduje w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem.

Zostaw swój komentarz