Miasto Kultury w 2023

with Brak komentarzy

    

 W ramach projektu „Miasto Kultury w 2023” Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” zorganizowało cykl przedsięwzięć kulturalnych w ramach Dni Otwartych Stowarzyszenia. Główne działania skierowane były na integrację różnych grup społecznych, w tym młodzieży, osób starszych, w szczególności osób z niepełnosprawnościami oraz ułatwienie im dostępu do kultury i sztuki.

Zorganizowaliśmy konkurs plastyczno-literacki pod tytułem „Mój autorytet”. Uczestnicy konkursu przedstawili osobę, którą warto naśladować, która wpływa na ich postawy i myślenie, osobę, którą kogo darzą szacunkiem i zaufaniem. Nadesłane prace zostały ocenione przez jury.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 19.04.2023 r. podczas uroczystego spotkania, połączonego z prezentacją wystawy wszystkich nagrodzonych prac oraz występem laureatów konkursu literackiego.

Prace konkursowe eksponowano w „Galerii przed Kaplicą”, przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie, dostępnej dla wszystkich mieszkańców Lublina.

Podczas Dni Otwartych Stowarzyszenia, które odbyły się w dniach 15-16.05.2023 r.  przeprowadzone zostały trzy warsztaty: ceramiczny, graficzny oraz psychologiczny, dotyczący sposobów radzenia sobie ze stresem.

Projekt realizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin – Dzielnice Kultury 2023. 

Zostaw swój komentarz