Takie oto koziołki wykonaliśmy w naszym warsztacie dla Wydziału Politologii UMCS, który wspólnie z Polskim Towarzystwem Nauk Politycznych oraz Komitetem Nauk Politycznych PAN we wrześniu 2018 roku zorganizował w Lublinie IV Ogólnopolski Kongres Politologii, pt. „Państwo w czasach zmiany”. Koziołki oraz legenda o lubelskim koziołku dołączone były do materiałów kongresowych, dzięki czemu otrzymali je wszyscy uczestnicy kongresu. Dodatkowo wykonaliśmy dwa duże koziołki, które trafiły w ręce szczególnych gości.

Dokładniejsze informacje o kongresie znajdziesz tutaj i tutaj, i tutaj, i tutaj, i tutaj, i tutaj. I na pewno w wielu jeszcze innych miejscach, ponieważ kongres był wydarzeniem doniosłym w życiu naukowym Lublina i całej Polski.

Jesteśmy bardzo wdzięczni, że mogliśmy swoją pracą przymnożyć zadowolenia uczestnikom kongresu 🙂 Z tego miejsca serdecznie dziękujemy organizatorom kongresu, a szczególnie wszystkim osobom, z którymi mieliśmy przyjemność kontaktować się przez cały okres realizacji zamówienia. Pozostajemy z nadzieją na dalszą współpracę. Zapraszamy również inne osoby i instytucje do współpracy z nami.