Główne działania podejmowane w pracowni:

  1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych na temat różnych rodzajów papieru, narzędzi, maszyn i urządzeń używanych w introligatorstwie; czystości i zasad utrzymywania porządku w pomieszczeniu; zasad bhp i ppoż w pracowni oraz innych zajęć niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pracowni.
  2. Ręczne czerpanie papieru.
  3. Wytworzenie przedmiotów w pracowni

- wytwarzanie galanterii papierowej według własnego wzoru lub wzoru zaproponowanego przez usługodawcę,

- dbanie o estetykę i jakość wykonanych przedmiotów.

  1. Świadczenie usług

- wykonywanie na zamówienie galanterii papierowej lub świadczenie usług introligatorskich poligraficznych.

  1. Organizacja sprzedaży usług i wyrobów

Organizacja obejmuje pozyskanie klientów – bezpośrednich odbiorców wyrobów/usług oferowanych przez pracownię lub zorganizowanie kiermaszu sprzedaży usług/wyrobów powstałych w pracowni.

  1. Porządkowanie pracowni oraz wyznaczonej części budynku warsztatu lub jego otoczenia.
  2. Dokonywanie zakupów materiałów i narzędzi niezbędnych do funkcjonowania pracowni.