Główne działania podejmowane w pracowni:

  1. Nauka obsługi urządzeń poligraficzno-komputerowych oraz programów komputerowych, w tym:

- nauka samodzielnej obsługi komputera, pracy z wykorzystaniem różnego rodzaju specjalistycznego oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych,

- nauka komunikacji w sieci Internet,

- poznawanie zasad i etapów projektowania graficznego,

- zapoznawanie z podstawowymi zasadami stosowanymi w typografii,

- poznawanie zasad pracy z tekstem z wykorzystaniem komputerowych edytorów tekstu,

- poznawanie zasad grafiki warsztatowej, wykonywanie prac graficznych, np. linorytów,

- rozwój wyobraźni twórczej przy wykorzystaniu nabytych umiejętności w projektowaniu i wykonywaniu środków reklamowych (ulotek, plakatów, wizytówek, zaproszeń, itd.),

- wyrabianie nawyku systematyczności i konsekwencji w podjętej pracy.

- nauka racjonalnego gospodarowanie materiałami i sprzętem używanym w pracowni.

  1. Wykonywanie przedmiotów z wykorzystaniem urządzeń poligraficzno-komputerowych (np. kartek okolicznościowych, obrazów, notesów, zakładek).
  2. Świadczenie usług poligraficzno-komputerowych

- wykonywanie na zamówienie materiałów/środków reklamowych, projektów, kartek okolicznościowych, itp.,

- świadczenie usług ksero, laminowania, zszywania, drukowania, itp.

  1. Organizacja sprzedaży usług i wyrobów

Organizacja obejmuje pozyskanie klientów – bezpośrednich odbiorców wyrobów/usług oferowanych przez pracownię lub zorganizowanie kiermaszu sprzedaży usług/wyrobów powstałych w pracowni, w tym:

- przygotowywanie usług i produktów do sprzedaży kiermaszowej (czyszczenie, sortowanie, wycena, itp.) i ich wyeksponowanie,
- sprzedawanie usług i produktów wykonywanych w pracowni (ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych, informowanie nabywcy o walorach sprzedawanych produktów, itp.),

  1. Planowanie i realizowanie zakupów bądź napraw

- analizowanie  i planowanie potrzeb pracowni w zakresie zakupu bądź napraw materiałów i narzędzi,

- realizowanie zakupów bądź napraw,

- układanie zakupionych lub naprawionych materiałów w pracowni,

- utylizowanie zużytego sprzętu, narzędzi i maszyn oraz skreślanie ich z ewidencji wyposażenia.

  1. Porządkowanie pracowni:

- przygotowanie stanowiska pracy,

- utrzymanie porządku w pracowni w trakcie i po zakończeniu wykonywanych czynności,

7. Poznanie i stosowanie zasad BHP związanych z rodzajem wykonywanej pracy oraz używanych urządzeń i narzędzi.