Rzecznika Praw Pacjenta

with Brak komentarzy

Rzecznik Praw Pacjenta

W Warsztacie Terapii Zajęciowej każdego roku odbywa się spotkanie z Rzecznikiem Praw Pacjenta. Każde spotkanie cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników. Pada wiele pytań dotyczących np. dostępu do świadczeń zdrowotnych, leczenia w szpitalu psychiatrycznym za zgodą i bez zgody pacjenta, dostępu do dokumentacji medycznej. Rzecznik Praw Pacjenta zawsze udziela wyczerpujących odpowiedzi na pytania.

Ochrona Twoich praw należy do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. Pracownicy Biura Rzecznika Praw Pacjenta są niezależni od dyrektora i personelu szpitala psychiatrycznego.

Zadaniem Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest w szczególności:

  • Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego.
  • Współpraca z rodziną, opiekunem prawnym przedstawicielem ustawowym.
  • Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg.

Pamiętaj. Jako pacjent masz prawo do:

  • Świadczeń zdrowotnych,
  • Informacji o swoim stanie zdrowia,
  • Tajemnicy informacji z Tobą związanych,
  • Wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
  • Poszanowania godności i intymności,
  • Opieki duszpasterskiej.

 

Autorka: Pielęgniarka – zwolenniczka aktywnego i zdrowego stylu życia.

Zostaw swój komentarz