Zapraszamy na wolontariat do naszego Warsztatu!

Miejsce świadczenia wolontariatu: Lublin, ul. Głuska 138

Kto może zostać wolontariuszem:

Każda osoba, która chce pomagać osobom potrzebującym, czuje potrzebę dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami oraz poszukuje doświadczenia w zakresie, jaki określony został niżej.

Zakres działań, jaki wolontariusz będzie mógł podjąć w Warsztacie (do wyboru lub w miarę aktualnych potrzeb w Warsztacie):

1. Pomoc przy organizacji imprez wewnętrznych i zewnętrznych, służących rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami.

2. Pomoc przy organizacji wizyt w zakładach pracy i instytucjach rynku pracy, służących rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

3. Pomoc w działaniach promocyjnych.

4. Pomoc w organizacji sprzedaży produktów wykonanych w Warsztacie, np. poprzez organizację i udział w kiermaszach.

5. Pomoc w prowadzeniu i promocji strony internetowej Warsztatu oraz strony na Facebooku.

6. Inne (do uzgodnienia z wolontariuszem).

Jak długo może trwać wolontariat?

Minimum – 4 godz. tygodniowo przez 3 miesiące.

Maksimum – według chęci i potrzeb wolontariusza oraz możliwości Warsztatu.

Co zyska wolontariusz?

– nabędzie lub zwiększy swoje umiejętności organizacyjne,

– zdobędzie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami,

– pozna w praktyce różne metody i formy pracy, w tym terapię zajęciową jako podstawową terapię realizowaną w Warsztacie,

– nauczy się skutecznie pomagać innym ludziom,

– poszerzy swoje kompetencje osobiste i społeczne,

– wiele innych korzyści, w zależności od intencji i zaangażowania wolontariusza.

Wszystkie osoby zainteresowane wolontariatem w Warsztacie prosimy o napisanie do nas maila na adres wtzmisericordia@interia.pl

w którym prosimy krótko:

– przedstawić się (kim Pani jest, co Pani potrafi, co aktualnie robi, czym się pasjonuje, dlaczego chciałaby Pani zastać wolontariuszką, itp.),
– określić, jakie działania chciałaby Pani podjąć w ramach wolontariatu (zgodnie z wyżej wymienionymi zakresami) lub wskazać inne, których wyżej nie przewidzieliśmy 🙂

– określić, w jakim wymiarze godzin w tygodniu i przez jaki okres.

Odpowiemy na każdego maila, chociaż nie gwarantujemy, że akurat w danym czasie będziemy mogli przyjąć zgłaszającą się osobę na wolontariat.

Z każdym wolontariuszem podpisujemy „Porozumienie w sprawie świadczenia usług wolontariackich”

Uwaga! Nie zajmujemy się organizacją wolontariatu w innych jednostkach organizacyjnych naszego Stowarzyszenia. Osoby zainteresowane wolontariatem z szpitalu neuropsychiatrycznym, organizowanym przez nasze Stowarzyszenie, prosimy o bezpośredni kontakt z osobą odpowiedzialną za ten wolontariat, na maila: wolontariat.m@gmail.com

Czym jest wolontariat przeczytaj TUTAJ