30 lat działalności Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”

with Jeden komentarz

30-lecie stowarzyszenia

„Objawiona w Chrystusie prawda o Bogu, który jest „Ojcem miłosierdzia” (2 Kor 1, 3), pozwala nam „widzieć” Go szczególnie bliskim człowiekowi wówczas, gdy jest on nawiedzany cierpieniem, gdy jest zagrożony w samym rdzeniu swej egzystencji i ludzkiej godności.”

Jan Paweł II, Encyklika „Dives in misericordia”

To właśnie przesłaniem Jana Pawła II z encykliki „Dives in misericordia”, kierował się przed laty ks. Tadeusz Pajurek, kiedy wtedy jeszcze jako kapelan Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie, zakładał Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”, które miało nieść pomoc potrzebującym, naznaczonym cierpieniem, którzy niejednokrotnie przygnieceni swoją choroba i niepełnosprawnością, nie potrafili odnaleźć się w życiu codziennym.

W ciągu 30 lat powstało wiele wspaniałych miejsc i inicjatyw, które działają do dziś. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać między innymi z rehabilitacji w Środowiskowym Domu Samopomocy, w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Stowarzyszenie otworzyło też pierwszy w Lublinie Zakład Aktywności Zawodowej, w którym pracują osoby niepełnosprawne. Poza tym działa również Ośrodek Adaptacyjny pełniący rolę mieszkań chronionych oraz dom o charakterze rodzinnym. To tylko niektóre, z licznych inicjatyw podejmowanych przez stowarzyszenie, więcej informacji można znaleźć na stronie  http://misericordia.org.pl/o-nas/. I tak już od 30 lat stowarzyszenie wypełnia swoją misję niosąc pomoc chorym i potrzebującym. Trudno policzyć, ile osób korzystało i nadal korzysta z tej pomocy.

Pełni wdzięczności za to niesamowite działo, jakim jest Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”, spotkaliśmy się 21 stycznia 2021r. o godz. 12.00. w Kościele Rektoralnym pw. Św. Judy Tadeusza przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie, gdzie została odprawiona Msza św. w intencji osób zaangażowanych w działalność stowarzyszenia oraz ofiarodawców i darczyńców.

Oficjalne obchody 30 – tej rocznicy powstania stowarzyszenia zaplanowano na dzień 18 maja 2021r., jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna.

ks.Tadeusz Pajurek

Życzenia

instruktor WTZ

Anioł WTZ

Komentarze

  1. MS
    | Odpowiedz

    Gratulacje dla Wszystkich Założycieli, Pracowników i Uczestników Stowarzyszenia które dzielnie niesie pomoc chorym jakim jest Misericordia ? Dziękuję

Zostaw swój komentarz