Pierwsza pomoc przedmedyczna

with Brak komentarzy

W nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia ważna jest każda minuta i właściwy sposób postępowania. Aby móc skutecznie udzielić pierwszej pomocy trzeba znać jej podstawowe zasady. Pracownicy i uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej „Misericordia” wyszli z inicjatywą wzięcia udziału w prelekcji dotyczącej tego zagadnienia. Prośba została rozpatrzona pozytywnie i w dniu 08.05. 2019 roku w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie, ul. Zamojska 47, osoby zainteresowane  Aby móc skutecznie udzielić pierwszej pomocy trzeba znać jej podstawowe zasadyAby móc skutecznie udzielić pierwszej pomocy trzeba znać jej podstawowe zasady.wysłuchały prelekcji pt. „Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia”. Po prelekcji odbyła się część praktyczna, podczas której uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia nabytej wiedzy w praktyce.

Pani Amelia, Pani Bożena i Pan Michał studenci trzeciego roku na Wydziale Ratownictwo Medyczne, udzielili odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące między innymi: algorytmu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, zasad udzielania pierwszej pomocy, właściwego korzystania z numerów alarmowych i prawidłowej rozmowy z dyspozytorem pogotowia ratunkowego. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony pracowników i uczestników WTZ. Nabycie nowej i utrwalenie posiadanej wiedzy, która może uratować ludzkie życie to niezwykle cenna umiejętność.

Zostaw swój komentarz