Praca może być sezonowa – prawa pracownicze nie

with Brak komentarzy

W mediach pojawiła się nowa kampania informacyjna. Dotyczy ważnej sprawy – pracy sezonowej. Każdego roku na całym świecie setki tysięcy pracowników podejmuje pracę tylko w sezonie. Z przestrzeganiem ich praw pracowniczych bywa różnie. Najczęściej niezbyt dobrze. Chyba nawet jesteśmy przyzwyczajeni, że jak się pracuje gdzieś przy pracach sezonowych, to nie ma co oczekiwać „normalnych” warunków pracy. Ale to nie jest to właściwe podejście.

Dlatego kampania informacyjna Rights for all seasons / Prawa przez cały rok zwraca uwagę na potrzebę wsparcia sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w krajach UE i EFTA. Podniesieniu świadomości mobilnych pracowników sezonowych i ich pracodawców w zakresie ich praw i obowiązków oraz dostępnych usług doradczych służą m.in. informacje udostępniane w ramach EURES.

EURES (European Employment Services – Europejskie Służby Zatrudnienia) jest to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i innych organizacji działających na rynku pracy. Sieć wspiera mobilne zatrudnienie w krajach UE oraz w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii. Jej celem jest ułatwienie swobodnego przepływu pracowników na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Sieć EURES informuje o warunkach życia i pracy w krajach członkowskich, pomaga osobom poszukującym pracy oraz pracodawcom, którzy chcą zatrudniać pracowników z innych krajów członkowskich. EURES to również Europejski Portal Mobilności Zawodowej, który umożliwia znalezienie informacji o ofertach pracy i możliwościach edukacji w Europie. Dostarcza użytecznych wiadomości i porad o europejskim rynku pracy. Do dyspozycji zainteresowanych jest baza ofert pracy oraz, dla pracodawców, baza CV potencjalnych pracowników. Usługi w ramach sieci EURES w Polsce świadczone są przez doradców oraz asystentów z wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dostępnymi na stronie internetowej http://www.eures.praca.gov.pl

Ulotka ELA

Zostaw swój komentarz